TCMB [ $: 23.0971] [€: 24.7062 ]
EÄŸitim Nedir?

EÄŸitim Nedir?

mhdj

EÄŸitim Nedir?

Eğitim, insanın sahip olduğu yetenekler ve amacı doğrultusunda duygusal, zihinsel ve felsefi olarak gelişmesi ve aydınlanmasıdır. İnsan beyni zaten sürekli öğrenme eğilimindedir amaçlarımız ve yönelimlerimiz doğrultusundaki adımlarımız bizim asıl eğitimimizin bir parçası olacaktır.
Her eğitim aslında bir felsefi anlayışla oluşup gelişmektedir. Felsefi temel bütün öğelerin temelini oluşturmakla beraber eğitimin de temelini oluşturmaktadır.
Hedeflerin iç ve dış tutarlılığını belirlemede, amaca göre önem sırasını belirlemede felsefi bir temel kullanılmaktadır.

Eğitimin Özellikleri Nelerdir?

• İnsan beyni öyledir ki sürekli işe yarayan ve yaramayan öğrenme eğilimi içerisindedir.
• Eğitimde, insanın eğilimleri sonucunda kendini geliştirmesi amaçlanır.
• Eğitim sayesinde kişiliğin değişmesi ve gelişmesi beklenir.
• Aynı zamanda eğitim sonucunda kültürlenme ve doğru bilgi edinme sürecinde gelişme beklenir.
• Bireyseldir ve kişisel gelişimi kapsar.

Ünlü Düşünürlerin Eğitim İle İlgili Sözleri

• Birçok dünya lideri çocukluğundan itibaren üst düzey bir eğitim alırken Mustafa Kemal Atatürk çocukken fakir olduğunu ve iki kuruş eline geçince bir kuruşunu kitaba verdiğini söyleyerek, eğer böyle olmasaydı, bu yaptıklarının hiç birini yapamaz olacağını belirtiyor.
• Bir diğer düşünür olan Ernest Hemingway, Dünyaya kuş bakışı bakmak için kendimizi ancak eğitim sayesinde her şeyin ne kadar küçük ve önemsiz olduğunu göreceğimizden bahsederek eğitimin her şeyin üstündeki önemini vurguluyor.

• Mark Twain ise, eğitim kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil diyerek boş ve gereksiz bilgilerle zihnimizi doldurmamamız gerektiğini vurguluyor.

• B. F. Skinner, öğrenilen her şey unutulduktan sonra geriye kalan tek şey eğitimdir demiştir. Öyle ki zaten bazen unuttuğumuzu sandığımız birçok bilgiyi sonradan hatırladığımızı fark ediyoruz.

• Mark Twain, eğitimin yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını ve hiçbir şeyin onun etki alanının dışında kalmadığını belirterek kötü ahlakları iyiye dönüştürerek insanları melekler seviyesine çıkarabileceğini vurguluyor.

• Cervantes ise, insanın eğitimle doğmadığını ancak eğitimle yaşadığını belirtiyor.

• Hosea Ballov, eğitimin ana kucağında başlayıp her söylenilen kelimenin çocuğun kişiliğine konan bir tuğla olduğunu belirterek eğitimin doğumdan itibaren zorunlu kılan bir araç olduğundan bahsetmektedir.

• Bishop Creighton, eğitimin gerçek tek amacının insanı sürekli sorular sorma ihtiyacı içerisinde olması olarak tanımlıyor.

• Ünlü bilim adamı Albert Einstein ise, eğitimin gerçeklerin öğretilmesinin değil düşünmek için aklın eğitilmesi olduğunu söylüyor.

• Georg Wilhelm Friedrich ise, eğitimin bir insanı ahlaklı yapma sanatı olduğunu vurguluyor.

• Alexander Pope, insan beynine biçim verenin eğitim olduğunu ve fidan nasıl bükülüyorsa ağacın ad eğilir olduğunu söyleyerek eğitimin her yaşta alınması gereken bir zorunluluk olduğunun altını çiziyor.

• Aristo, devletlerin geleceğinin ancak gençlerinin eğitimine bağlı olduğunu vurgulamıştır.

• Horace Mann, eğitimin eşsiz bir politik güvenlik olduğunu ve bu geminin dışında kalanların da tümünün tufana kapıldığına benzetmektedir.

• Michael Jackson ise, eğitimin bir kişiye tüm dünyaya karşı yeni bir bakış açısı kazandırdığını ve herhangi bir bireyin eğitim hakkına sahip olabilmesinden daha önemli bir şeyin olmadığını vurgulamaktadır.

• John Ruskin, eğitimin insanlara bilmediklerini öğretmenin değil onlara davranışlarını geliştirmelerini öğretmek olduğundan bahsetmiştir.


• Atatürk’ün bir diğer sözünde, kadınların ilim ve fen sahibi olacaklarını ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim yollarından geçeceğini söyleyerek kadınların toplum yaşamında erkeklerle birlikte yürüyeceğinin altını çizmektedir.

• Mevlana ise, cibilliyetsize ilim öğretmenin eşkıyanın eline kılıç vermekle bir olduğunu söylemiştir.

• Ünlü Filozof Konfüçyus, eğer bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık vermek yerine balık tutmayı öğret diyerek kişiye bir defalık değil de ömürlük bir yardım olacağını vurgulamıştır.©2019 murathodja.com